Soorten zwammen: plaatjeshoutzwam

PlaatjeshoutzwamPlaatjeshoutzwamPlaatjeshoutzwam

[Gloeophyllum trabeum, Gloeophyllum sepiarium, Gloeophyllum abietinum]

Soorten plaatjeshoutzwammen = Gloeophyllum trabeum, Gloeophyllum sepiarium, Gloeophyllum abietinum.

De plaatjeszwam veroorzaakt frequente zwamaantastig in Centraal – Zuid-Europa. Hij is bij ons minder vaak te zien, maar kan toch schade veroorzaken zowel aan hout in het bos als in buitenverwerkt hout (vensterramen) en in gebouwen.

Herkenning van de schimmel

Mycelium: Een witte roomachtige zwamvlok ontwikkelt zich in het hout, maar vormt geen oppervlaktemycelium. Bij zwaar aangetast hout kan de zwamvlok oppervlakkig zichtbaar worden als oranjeroeste vlekken. Door het ontbreken van een oppervlakkig mycelium is de aantasting lange tijd niet op te merken.

Rhizomorfen: geen

Vruchtlichaam: Het vruchtlichaam is naargelang de groeiomstandigheden zeer verschillend van vorm. Het kan ofwel geheel aan het hout gehecht zijn waarbij het aan de onderkant een kiemvlies draagt dat onregelmatige poriën vertoont, ofwel worden kleine paddestoelen zonder steel gevormd met aan de onderkant een kiemvlies met plaatjes of onregelmatige poriën. Het vruchtlichaam, ook de onderkant, is licht- tot donkerbruin van kleur en wordt kurkachtig bij uitdroging. Vruchtlichamen ontwikkelen zich dikwijls vanuit spleten in aangetast hout. Jonge vruchtlichamen hebben een geelbruine kleur en produceren evenals oudere exemplaren roestbruine sporen.

Groeiomstandigheden en voorkomen

De schimmel komt vooral in zeer vochtige en warme ruimten voor, alhoewel men hem ook kan aantreffen onder daken, in ramen en deuren, telefoonpalen, tuinbouwhout, alsook in hout dat in het bos opgestapeld ligt. Plaatjeszwammen tasten alle naaldhoutsoorten aan, in het bijzonder vuren-, dennen- en grenenhout, alsook bepaalde niet-duurzame loofhoutsoorten, zoals populier, beuk, en olm. Het houtvochtgehalte bedraagt bij voorkeur ca. 40%, gaande van 25 tot 50%. De schimmel heeft een hoge optimale groeitemperatuur, nl. 30 à 35°C. Hoewel hij alleen in vochtig hout kan groeien, heeft hij een grote weerstand tegen droogte; hij kan jarenlang in leven blijven in droog hout. Wanneer dergelijk hout vocht opneemt, zal de schimmel zich opnieuw ontwikkelen en het hout verder afbreken.

Uitzicht van het aangetaste hout

De plaatjeszwam veroorzaakt een kubische bruinrot. De aantasting is veelal lokaal, zeer ernstig en kan in gunstige omstandigheden zeer snel gaan. Binnenin het hout is de schade meestal groter dan aan het oppervlak. Aangetast hout heeft vaak een zoete, teerachtige geur.