Soorten zwammen: inktzwam

InktzwamInktzwamInktzwam

[Coprinus spp., Coprinus domesticus]

Soorten inktzammen: Coprinus spp., Coprinus domesticus

Deze schimmels vormen kleine witte tot roomkleurige paddestoelachtige vruchtlichamen met kubische hoed en zwarte lamellen op een dunne steel. Ze komen vaak in groepen voor. Ze vormen talrijke zwarte sporen en scheiden soms een zwarte vloeistof af (inkt). Deze zwammen leven van oppervlakkige aanslag en van organische stoffen die in de plaaster verwerkt zijn. Ze vormen een groot oppervlakkig mycelium of vruchtlichaam en worden daarom soms verward met houtaantastende schimmels.

Vruchtlichaam: geen vruchtlichaam in dit stadium (vegetatief stadium); anders vaalgele hoed op steel, lamellen aan onderzijde

Schimmelweefsel op houtoppervlak: okerkleurig weefsel; ook oranje borstelachtige groeisels

Strengen: oker, dun

Aangetaste houtsoorten en meest gangbare locaties: spint in loofhout; zeer vochtig muur- en pleisterwerk; alleen aantasting van dunne latten (zoals betengelingen)

Verschil met huiszwam: kleur van schimmelweefsel en strengen Deze zwam komt minstens evenveel voor als de huiszwam. Daar de fungus niet over dezelfde mogelijkheden beschikt om zich te verspreiden, blijft de aantasting gewoonlijk meer beperkt dan in het geval van de huiszwam.