Begassing

Begassing van houten objecten heeft tot doel het betreffende hout vrij te maken van aantasting door houtborende insecten en andere schadelijke organismen.

Het principe van begassing is steeds dezelfde:
Het is de bedoeling dat de te behandelen objecten gedurende een bepaalde tijd blootgesteld worden aan een bepaalde concentratie gas. Hiertoe worden ze geplaatst in een luchtdichte ruimte (container, kamer, …) of volledig ingepakt in plastiekfolie.
In de aldus ontstane luchtdichte ruimte wordt dan het gas 'Fosforwaterstof' gebracht.

De begassingstijd bedraagt minimum 8 dagen.
De concentratie van het gas ligt tussen 3 en 5 g/m³, afhankelijk van de temperatuur.

Als voorbeeld volgt hier het begassingsschema voor begassing van altaren in een kerk:

Begassingsschema

Voorafgaandelijk: aanvragen van de vereiste vergunningen verwittigen van de betrokken instanties

Dag 1

  • inpakken van de te begassen elementen in plastiekfolie
  • aanbrengen van de nodige waarschuwingsborden
  • inbrengen van het gas
  • controle op gaslekken

Dag 3

  • indien nodig controle van de aanwezige gasconcentratie
  • eventueel gas bijvoegen

Dag 10

  • verwijderen van de plastiekfolie rond de behandelde elementen
  • ontluchten van de ruimten waarin de gassing plaatsvond
  • vrijgeven van de ruimten na gasmeting tot 0,1 ppm
  • aflevering van begassingscertificaat

Het gebruik van gassen als methylbromide is zeer streng gereglementeerd. Begassingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden door personen welke beschikken over een attest van 'Speciaal Erkend Gebruiker', afgeleverd door het Ministerie Van Volksgezondheid en Leefmilieu, Dienst Pharmaceutische Inspectie.